Referenser

Det här är några av våra kunder:

  • Östersunds Församling, Börje Viklander
  • Brunflo Församling, Leif Jarlbjörn
  • Offerdals Företagshälsovård, Lenita Norberg
  • Strömsunds Kommun, Ingela Sonidsson
  • Östersunds Kommun, Mary Lam Eriksson
  • Körfältsskolan, Maria B Wiktorsson
  • Östersunds Assistansförmedling , Maria Hagnestad
  • Strömsundshälsan, Ann Färdvall
  • Sollefteå Kommun

Så här berättar några av våra kunder hur man upplevt samarbetet med oss:


..mina medarbetare har varit väldigt positiva efter era samtal..... jag hoppas du kan stå till tjänst även längre fram

...sällan man är så tacksam för något man betalar för....

Maria Hagnestad

Östersunds Assistansförmedling

_____________________________________

...Strömsundshälsan AB har sedan 2010 haft ett nära samarbete med PrioMotivera avseende organisations- och personalutveckling. Märit och Jessica har en hög servicenivå med snabb handläggning av ärenden samt återkoppling. De har ett proffessionellt agerande mot våra kunder. Märit och Jessica är lätta att samarbeta med samt har även hjälpt oss i vår utveckling av gemensamma tjänster. Vi avser fortsätta detta goda samarbete även under 2012.

23/12-2011

Ann Färdvall

VD Strömsundshälsan

_____________________________________

 

....kontaktade åter PrioMotivera som jag har stort förtroende för sedan tidigare. De har visat väldigt goda resultat.....

Med god hjälp och vägledning från PrioMotivera genomförde vi en lagutveckling under några dagar... Lagutvecklingen var starten på något nytt och väldigt bra och som uppskattades av såväl ledning som medarbetare

Östen Bellstig

C Management Enheten MHS K

_____________________________________

"Mina erfarenheter av detta stöd är oerhört gott och resultatet av vårt samarbetet var vid samtliga tillfällen mycket bra, detta alltid med en mycket professionell hantering med den enskilda människan i fokus vilket resulterarde att vår personal hade ett mycket stort förtroende för Jessica och Märit."

....var väldigt bra och för mig ett stort stöd att ha deras kompetens i ryggen....presterade en utmärkt lösning i varje enskilt fall...

"Är sammantaget oerhört nöjd med det stöd jag kunnat avropa från dessa damer!"

Håkan Larsson

Chef Avvecklingsorganisationen Södra Norrland och Förrådsavdelning Södra Norrland

_____________________________________

Här kommer några synpunkter från deltagare i våra Stresshanteringskurser:

....flera skulle få möjlighet att gå kursen, man behöver inte vara sjuk, alla kan ha nytta av en sån här kurs.....

...Jag har fått mycket bättre självinsikt och självkänsla. Känner att jag fått verktyg så att jag kan hantera min stress bättre. Bara positivt! Stressprofilen var bra-att få insikt om problemen...

...Ett bra upplägg, struktur men ändå tid för prat. Genomtänkt upplägg som vem som helst skulle kunna ha nytta av. Märit och Jessica var jättebra,de styrde upp när det behövdes och steg åt sidan likaså. Värdefullt också att ni såg till att alla fick komma till tals, även de tystlåtna behöver prata...

...Värdefullt, bra information om hur man kan använda olika redskap till förbättring. Ni handledare har varit underbara som informatörer och jag ser fram emot uppföljningsträffarna med glädje.

...Kursen har hjälpt mig att acceptera det som hänt mig. Det har också hjälpt mig att se att det vänder och blir bättre eftersom gruppens deltagare var i olika faser av utbränningsprocessen. Ni handledare har varit toppen . Ni fanns till när jag som mest behövde det....