Om Priomotivera

PrioMotivera ägs och drivs av Märit Norelius och Jessica Wånggren.

Vi har lång erfarenhet av att coacha och utveckla ledare och medarbetare i organisations- och personalfrågor.

Som socionomer med adekvata vidareutbildningar har vi ett brett kompetensområde.

Som organisationskonsulter inriktar vi oss på att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet. Vår utgångspunkt är att förbättra kommunikationen, stärka relationerna, underlätta samarbetet och därigenom optimera verksamheten.

Vi fokuserar på lösningar och möjligheter. Tillsammans med uppdragsgivaren skapar vi en positiv utvecklingsprocess.